1. بازرسی جوش (2)
  2. پایپینگ و سوپروایزر (3)
  3. دوره های مدیریتی (12)
  4. دوره های ارتباطات و فروش (2)
  5. دروه های تخصصی شرکت نفت (6)
  6. دوره ای تخصصی استاندارد (6)
پایپینگ و سوپروایزر

دوره های موجود در این طبقه بندی:
نام دوره: تربیت کارشناس پایپینگ (piping) مدت دوره:  غیر حضوری نحوه برگزاری: به صورت آنلاین پيش نياز: ندارد نو ع مدرک: مدرک داخلی و بین المللی با قابلیت رهگیری مخاطبان: دانشجویان و مهندسان مكانيك ( سيالات، جا...
نام دوره: سوپروایزر اجرایی پایپینگ مدت دوره:  غیر حضوری نحوه برگزاری: به صورت آنلاین پيش نياز: ندارد نو ع مدرک: مدرک داخلی و بین المللی با قابلیت رهگیری مخاطبان: دانشجویان و مهندسان مكانيك ( سيالات، جام...
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center