غذای حلال iso 12000

گواهینامه: برای این دوره گواهینامه ای داده نمیشود
فهرست مندرجات
بازدید
دانلود جزوه
دسترسی به تمام اموزش های این دوره!  
قیمت
مدرک بین المللی قابل پیگیری (ارائه توسط شرکت OSS IRAN) : 190000 $
مدرک داخلی (ارائه توسط خود شرکت متین گستر کومش): 85000 $
مدرک بین المللی قابل پیگیری ( از سوی DNV اتریش ): 205000 $
استاد

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center