دانلود کتب مهندسی
Overview Search Downloads Submit file Up

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Category: دینامیک ماشین
Number of Subcategories: 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Subcategories:
نمونه سوال Files: 2
جزوه Files: 2
Files:
نام Created Size Downloads    
پروژه اول با نرم افزارآدامز- بررسی سرعت و جابه جایی یک جسم صلب بعد از رهاسازی 772-09-05 23:56:11 818.7 KB 42 Download
Download
پروژه دوم با آدامز-بررسی سرعت و جابه جایی مرکز ثقل یک درب صلب (در هنگام رها سازی ) 772-09-05 23:59:35 634.67 KB 35 Download
Download
پرژه سوم با نرم افزارآدامز - بررسی سرعت و جابه جایی مرکز ثقل یکی از اجسام صلب مکانیزم استفنسون 772-09-06 00:01:42 686.49 KB 35 Download
Download
DESIGN OF MACHINERY 772-08-27 20:52:25 40.45 MB 66 Download
Download
دینامیک ماشین مابی ویرایش چهارم 1393-09-14 16:01:18 33.04 MB 143 Download
Download
دینامیک ماشین مابی ویرایش چهارم 1393-09-14 16:01:18 33.04 MB 134 Download
Download
دینامیک ماشین - مارتین (فارسی) - فصل های یک تا ششم 772-01-25 23:19:42 13.15 MB 316 Download
Download
میانترم دینامیک ماشین - دکتر نوری -دانشگاه سمنان - 92-2 771-09-25 10:57:31 4.1 MB 92 Download
Download
حل تمرین دینامیک ماشین فارسی - فصل های 17 -7 -29 -20 -13 -16 Version:Machine 771-10-14 01:16:45 17.87 MB 846 Download
Download
جزوه دینامیک ماشین فردوسی 771-09-12 13:50:08 14.93 MB 225 Download
Download
جزوه دینامیک ماشین امیرکبیر 771-09-12 14:03:00 36.91 MB 322 Download
Download
مقدماتی از دینامیک ماشین و حرکت -Oleg Vinogradov Version:FUNDAMENTALS of KINEMATICS and DYNAMICS of MACHINES and MECHANISMS 771-09-12 14:17:06 5.26 MB 77 Download
Download
جزوه دینامیک ماشین محسن مشکینی 771-08-27 21:19:14 4.4 MB 283 Download
Download
کتاب تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشین های مارتین بخش اول 771-08-27 22:22:02 5.73 MB 284 Download
Download
کتاب تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشین های مارتین بخش دوم 771-08-27 23:10:51 6.79 MB 291 Download
Download
گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 771-08-24 15:23:58 446.21 KB 123 Download
Download
engineering mechanic 3-SPRIGER 771-05-30 13:57:17 2.7 MB 180 Download
Download
Dynamics of Machines-کرودکرووسکی 771-05-30 13:51:18 1.26 MB 446 Download
Download

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center