دانلود کتب مهندسی
Overview Search Downloads Submit file Up

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Category: آموزش AutoCad
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
نام Created Size Downloads    
autocad.mechanical-work_files 1392-11-07 06:04:53 3.77 MB 194 Download
Download
فایل های کاری آموزش اتوکد مکانیکال Version:Work files of AutoCad Mechanical 771-08-12 12:58:38 3.84 MB 227 Download
Download
01._autocad.mechanical-introduction Version:اتوکد مکانیکال -1-مقدمه 1392-11-01 02:36:48 2.17 MB 157 Download
Download
02._autocad.mechanical.getting_started Version:اتوکد مکانیکال -2-شروع و راه اندازی نرم افزار 1392-11-01 02:36:48 6.26 MB 107 Download
Download
03._autocad.mechanical-getting_around Version:اتوکد مکانیکال -3-نگاه اجمالی 1392-11-01 02:36:48 15.43 MB 115 Download
Download
04._autocad.mechanical-standards_based_design Version:اتوکد مکانیکال -4-طراحی بر پایه استاندادرد ها 1392-11-01 02:36:48 7.43 MB 103 Download
Download
05._autocad.mechanical-mechanical_layers__layer_control Version:اتوکد مکانیکال -5-لایه های مکانیکی و کنترل لایه ها 1392-11-01 02:36:48 4.71 MB 98 Download
Download
06._autocad.mechanical-workflows Version:اتوکد مکانیکال -6-جریان کارها 1392-11-01 02:36:48 9.98 MB 106 Download
Download
07._autocad.mechanical-creating_key_geometry Version:اتوکد مکانیکال -7-ایجاد هندسه اصلی و کلیدی 1392-11-01 02:36:48 34.72 MB 107 Download
Download
08._autocad.mechanical-manipulating_geometry Version:اتوکد مکانیکال -8-دستکاری و اداره کردن ترسیم 1392-11-01 02:36:48 33.97 MB 110 Download
Download
09._autocad.mechanical-mechanical_part_generators Version:اتوکد مکانیکال -9-مولد های قطعات مکانیکی 1392-11-01 02:36:48 31.79 MB 104 Download
Download
10._autocad.mechanical-drawing_sheets Version:اتوکد مکانیکال -10-برگه های ترسیم 1392-11-01 02:36:48 41.86 MB 109 Download
Download
11._autocad.mechanical-page_setup_manager Version:اتوکد مکانیکال -11-مدیریت نصب صفحات 1392-11-01 02:36:48 14.56 MB 99 Download
Download
12._autocad.mechanical-viewports Version:اتوکد مکانیکال -12-تنظیمات viewport 1392-11-01 02:36:48 19.91 MB 101 Download
Download
13._autocad.mechanical-dimensioning__annotating Version:اتوکد مکانیکال -13-ابعاد و یادداشت ها 1392-11-01 02:36:48 21.09 MB 114 Download
Download
14._autocad.mechanical-boms__parts__balloons Version:اتوکد مکانیکال -14-مواد و Balloon ها 1392-11-01 02:36:48 15.41 MB 103 Download
Download
15._autocad.mechanical-leveraging_existing_data Version:اتوکد مکانیکال -15-نفوذ در دیتای موجود 1392-11-01 02:36:48 13.32 MB 97 Download
Download
16._autocad.mechanical-options_for_the_cad_manager Version:اتوکد مکانیکال -16-تنظیمات مدیریتCAD 1392-11-01 02:43:44 24.08 MB 94 Download
Download
17._autocad.mechanical-conclusion Version:اتوکد مکانیکال -17-نتیجه گیری 1392-11-01 02:36:48 2.06 MB 106 Download
Download

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center