دانلود کتب مهندسی
Overview Search Downloads Submit file

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Submit file

فایل های مجاز برای ارسال :

  1.  نمونه سوال امتحانی
  2. جزوه
  3. کتاب

قبل از ارسال هر فایل لطفا موارد زیر رارعایت کنید.

  1. فایل ارسالی دراین سایت موجود نباشد.(از اینجا جستجو کنید)
  2. لطفا اسکرین شات را(تصویرمرتبط با فایل )نیز ارسال کنید.که میتواند همان تصویر صفحه اول کتاب یا جزوه باشد
  3. حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از (55 MB) مگابایت باشد.درغیر این صورت فایل ارسال نمیشود
  4. جزوه یا کتاب را به صورت بخش بخش ارسال نکنید.(مثلا هر فصل را جدا ارسال نکنید.همگی دریک فایل باید گنجانده شود)
  5. هرچه توضیحات فایل ارسالی شما کاملتر باشد.فایل شما زودتر تائید خواهد شد.
  6. تایید نمونه سوالات امتحانی در اولویت قرار دارد.


لطفا در عنوان کتاب وجزوه  نام نویسنده نیز ذکر شود

حتما در قسمت توضیحات حداقل 2 خط در مورد فایل ارسالی مطلبی نوشته شود.

Your Name:
Your E-Mail Address:
Author Name:  
Download Title:
Category:
Language:  
Select file:
Allowed file extensions: zip, rar, pdf, doc, gif, jpg, png, ppt
Allowed max size: 60000 KB
Default Screenshot:  
Permitted file types: gif, jpg, png
Additional Screenshot:  
Permitted file types: gif, jpg, png
Additional Screenshot:  
Permitted file types: gif, jpg, png
Short Description:
   


کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center